โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้สู่ความดี

วันที่โพสต์: 20 ก.ย. 2020, 13:36:03

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้สู่ความดี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 โดยมีพระวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการดำเนินการจัดกิจกรรม อีกทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลสระยายโสม

คลิกดูภาพกิจกรรม