นำเสนอวิชา (IS2) นักเรียนม.2 และ ม.5

วันที่โพสต์: 10 มิ.ย. 2020, 14:00:06

นักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา นำเสนอรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study (IS2) วันที่ 10 มิถุนายน 2563