ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่โพสต์: 23 ก.ค. 2020, 13:17:42

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 โดยมีการมอบทุนการศึกษานักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 และมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ทุกระดับชั้น

    • ภาคเช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

    • ภาคบ่าย ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คลิกภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย