ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา62

วันที่โพสต์: 28 เม.ย. 2020, 14:38:38

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562