ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่โพสต์: 14 ส.ค. 2020, 7:57:35

ผู้บริหารโดยการนำของผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ คณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภออู่ทอง

ภาพกิจกรรม