การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่โพสต์: 13 ต.ค. 2020, 5:24:15

ผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ให้การต้อนรับ การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนและติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

คลิกดูภาพกิจกรรม