ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมของโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

นักเรียนร่วมบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 4 ก.พ.2565

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระ ลงนาม MOU แพทย์แผนไทย พร้อมอบรมให้ความรู้นักเรียน ม.6 วันที่ 28 ม.ค.2565

คุณยายพิมพา และคุณยายมณฑา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน — 2 เม.ย. 2021, 9:48:08

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน — 2 เม.ย. 2021, 9:21:59

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรนักเรียน — 2 เม.ย. 2021, 8:58:52

คณะครูเป็นคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนอูู่ทอง — 14 มี.ค. 2021, 14:26:49

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา — 14 มี.ค. 2021, 14:23:57

สอบ O-NET ม.3 — 14 มี.ค. 2021, 14:20:45

เข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด — 14 มี.ค. 2021, 14:13:24

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพ — 14 มี.ค. 2021, 14:08:10

ค่ายคณิตศาสตร์ — 14 มี.ค. 2021, 14:04:45

สอบธรรมศึกษา — 8 มี.ค. 2021, 11:11:11

เรียนธรรมศึกษา — 8 มี.ค. 2021, 10:56:34

โรงเรียนวัดด่านช้างศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน — 8 มี.ค. 2021, 10:50:42

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต — 8 มี.ค. 2021, 10:44:59

ส่งผอ.ธนิษฐ์น้นท์ ศรีภุมมา — 22 ก.พ. 2021, 13:52:37

ทำความสะอาดโรงเรียนพร้อมเปิดเรียน 1 ก.พ.64 — 31 ม.ค. 2021, 4:52:53

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ — 31 ม.ค. 2021, 4:49:51

รับเอกสารการเรียนช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) — 19 ม.ค. 2021, 16:38:29

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน — 19 ม.ค. 2021, 16:34:03

ตรวจสอบกลั่นกรองขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21 — 30 ธ.ค. 2020, 11:53:59

อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ — 29 ธ.ค. 2020, 13:57:22

ประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ — 29 ธ.ค. 2020, 13:51:55

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดป้องกันไวรัสโคโรนา — 29 ธ.ค. 2020, 13:47:15

สพม.9 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 — 16 ธ.ค. 2020, 11:26:56

จิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียน — 13 ธ.ค. 2020, 4:54:28

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 — 6 ธ.ค. 2020, 11:00:15

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 — 4 ธ.ค. 2020, 16:22:03

นักเรียนม.5 ศึกษาดูงาน — 4 ธ.ค. 2020, 16:19:18

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2563 — 4 ธ.ค. 2020, 16:15:50

นักเรียนชั้น ม.6 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม — 6 พ.ย. 2020, 9:21:09

ส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน — 6 พ.ย. 2020, 9:16:55

ส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน — 6 พ.ย. 2020, 9:14:08

23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช — 23 ต.ค. 2020, 4:41:31

ส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน — 22 ต.ค. 2020, 15:43:40

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา — 22 ต.ค. 2020, 15:38:24

น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 — 13 ต.ค. 2020, 5:37:02

อบรมหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 904 — 13 ต.ค. 2020, 5:31:20

การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย — 13 ต.ค. 2020, 5:24:15

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้สู่ความดี — 20 ก.ย. 2020, 13:36:03

โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนประจำปี2563 — 20 ก.ย. 2020, 13:28:38

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน — 20 ก.ย. 2020, 13:23:23

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด — 20 ก.ย. 2020, 13:18:31

English Camp — 20 ก.ย. 2020, 13:13:36

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ — 20 ก.ย. 2020, 13:09:45

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด — 20 ก.ย. 2020, 13:06:26

อบรมพัฒนาทักษะกีฬา ฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ — 20 ก.ย. 2020, 13:02:43

การทดสอบวัดความรู้ด้านการอ่าน — 14 ส.ค. 2020, 8:32:03

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 — 14 ส.ค. 2020, 8:24:19

โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ — 14 ส.ค. 2020, 8:04:11

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล — 14 ส.ค. 2020, 7:57:35

ถวายพระพรชัยมงคล 68 พรรษา — 25 ก.ค. 2020, 2:27:56

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน — 23 ก.ค. 2020, 13:28:56

อบรมให้ความรู้เรื่องการจราจร — 23 ก.ค. 2020, 13:25:34

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน — 23 ก.ค. 2020, 13:21:48

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 — 23 ก.ค. 2020, 13:17:42

บทความไม่มีชื่อ — 23 ก.ค. 2020, 13:10:24

จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ — 23 ก.ค. 2020, 13:07:51

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 — 23 ก.ค. 2020, 13:03:24

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแปรรูปสมุนไพร — 23 ก.ค. 2020, 12:58:12

ถวายเทียนจำนำพรรษา — 23 ก.ค. 2020, 12:55:15

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 — 23 ก.ค. 2020, 12:27:45

นายอำเภออู่ทองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน — 23 ก.ค. 2020, 12:19:05

มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 — 23 ก.ค. 2020, 12:14:49

มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 — 16 มิ.ย. 2020, 11:13:22

นำเสนอวิชา (IS2) นักเรียนม.2 และ ม.5 — 10 มิ.ย. 2020, 14:00:06

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษาช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 — 4 มิ.ย. 2020, 10:18:05

รับอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน — 31 พ.ค. 2020, 4:33:19

รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563 — 31 พ.ค. 2020, 4:28:42

อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ — 31 พ.ค. 2020, 4:14:01

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา62 — 28 เม.ย. 2020, 14:38:38

ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน — 28 เม.ย. 2020, 14:31:15

ตลาดนัดธุรกิจขนาดย่อม — 28 เม.ย. 2020, 14:17:48

ค่ายสะเต็มศึกษา — 28 เม.ย. 2020, 14:03:13

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ — 27 เม.ย. 2020, 16:30:11

กิจกรรมอบรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ — 27 เม.ย. 2020, 16:15:52

มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน — 27 เม.ย. 2020, 16:09:21

มอบเกียรติบัตร — 27 เม.ย. 2020, 16:04:05

มอบทุนการศึกษา — 27 เม.ย. 2020, 15:57:18

กิจกรรมปีใหม่2563 — 26 เม.ย. 2020, 10:28:48

สระยายโสมวิทยาเกมส์ — 26 เม.ย. 2020, 9:14:53