กิจกรรมอบรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

วันที่โพสต์: 27 เม.ย. 2020, 16:15:52

วันที่ 20 มกราคม 2563 นักเรียนเข้ารับการอบรม โครงการกิกรรมอบรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรระยะสั้น

- คอร์ดดอกไม้ปูนปั้นสด

- คอร์ดผลิตภัณฑ์ตกแต่งจากผ้าทอมือ

ภาควิชาการออกแบบและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คลิกดูภาพกิจกรรม