คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษาช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่โพสต์: 4 มิ.ย. 2020, 10:18:05

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี ผอ.พิกุล เฉิดฉวีวรรณ ประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศติดตาม กตปน. พร้อมคณะ