สระยายโสมวิทยาเกมส์

วันที่โพสต์: 26 เม.ย. 2020, 9:14:53

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสี "สระยายโสมวิทยาเกมส์ ครั้งที่ 44" ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

คลิกดูภาพกิจกรรม วันแรก

คลิกดูภาพกิจกรรม วันที่สอง