สพม.9 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่โพสต์: 16 ธ.ค. 2020, 11:26:56

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางดวงพร อายุการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางธนวรรณพร สังข์พิชัย และนายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา รองผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับในครั้งนี้

คลิกดูภาพการนิเทศ ติดตาม