23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

วันที่โพสต์: 23 ต.ค. 2020, 4:41:31

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาโดยการนำของผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่วาการอำเภออู่ทอง พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู และนำนักเรียนเข้ารับทุนในครั้งนี้

คลิกดูภาพกิจกรรม