เข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด

วันที่โพสต์: 14 มี.ค. 2021, 14:13:24

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาดระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

คลิกภาพกิจกรรมวันแรก วันที่ 11 มีนาคม 2564

คลิกภาพกิจกรรมวันที่สอง วันที่ 12 มีนาคม 2564