อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพ

วันที่โพสต์: 14 มี.ค. 2021, 14:08:10

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

คลิกดูภาพกิจกรรม