อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

วันที่โพสต์: 23 ก.ค. 2020, 13:28:56

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดอบรมโครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน"โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสระยายโสม ทางโรงเรียนสระยายโสมวิทยาต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คลิกดูภาพกิจกรรม