การทดสอบวัดความรู้ด้านการอ่าน

วันที่โพสต์: 14 ส.ค. 2020, 8:32:03

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้ารับการทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

ภาพกิจกรรม