โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่โพสต์: 2 เม.ย. 2021, 9:21:59

ฝ่ายวิชาการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในคร้้้งนี้

คลิกภาพกิจกรรม