โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์

วันที่โพสต์: 14 ส.ค. 2020, 8:04:11

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระยายโสม

ภาพกิจกรรม