ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

 เอกเคมี

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกเคมี 1 อัตรา

หมายเหตุ เตรียมแผนการสอนจำนวน 1 แผน เพื่อรับการประเมิน 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูเคมี.pdf