ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 แลม.4

 ปีการศึกษา 2566 

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 

วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับนักเรียน ม1 ม4 ปกศ66.pdf