ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (ม.3 โรงเรียนเดิม)

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 
(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม)

วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม)

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา รอบโควตา 2566.pdf