ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น

ลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียน ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566 นักการweb.pdf