ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี

(4) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้.pdf