(3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (เคมี).pdf