แบบสำรวจการเรียนการสอนทางไกล DLTV ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.63 - 30 มิ.ย.63

วันที่โพสต์: 18 พ.ค. 2020, 9:05:14

ให้นักเรียนทุกระดับชั้นตอบแบบสำรวจการเรียนการสอนทางไกล DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563   สำหรับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2563 ตอบข้อมูลโดยยังไม่ต้องระบุห้อง

คลิกเลือกตอบแบบสำรวจการเรียนการสอนทางไกล