แจ้งนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน

วันที่โพสต์: 29 พ.ค. 2021, 3:55:55

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี  แจ้งนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน ให้มารายงานตัว ณ อาคาร 4 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  

ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.4