กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่โพสต์: 6 พ.ย. 2020, 9:32:45

โรงเรียนสระยายโสมวิทยากำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สอบระดับชั้น ม.3 , ม.4 , ม.5 และ ม.6

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563  สอบระดับชั้น  ม.1 , ม.2 และ ม.4

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สอบระดับชั้น ม.3 , ม.5 และ ม.6

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สอบระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 และ ม.6