การจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่แจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียน

วันที่โพสต์: 23 เม.ย. 2021, 10:24:52

ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีและสถานศึกษา ในสังกัด พิจารณาจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสมและใกล้บ้าน