การปฏิบัติในการแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6

วันที่โพสต์: 23 พ.ค. 2020, 10:48:50

การปฏิบัติในการแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 –12.30 น.