ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์: 2 ม.ค. 2021, 14:35:37

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนและผู้ปกครองโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของโรงเรียน สำหรับตารางเรียนออนไลน์จะแจ้งให้ทราบต่อไป