ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียนนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์: 25 พ.ค. 2021, 4:52:32

ตามที่โรงเรียนสระยายโสมวิทยาได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศผลการจัดชั้นเรียน ตามรายละเอียดดังนี้

เอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา