ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์: 30 เม.ย. 2021, 9:35:35

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้นม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ มาสอบคัดเลือกเพื่อจัดห้องเรียนดังนี้

คลิกตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.1

คลิกตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบระดับชั้น ม.4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

คลิกตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบระดับชั้น ม.4 (แผนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นม.4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นม.4 (แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564