ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่โพสต์: 14 พ.ค. 2020, 5:46:25

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดชั้นเรียน ระด้บชั้นเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 6 มิถุนายน 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 7 มิถุนายน 2563