ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครในแต่ละวัน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

วันที่โพสต์: 24 เม.ย. 2021, 6:34:12

นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อที่สมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ในแต่ละวัน ช่วงเวลา 8.00 - 16.30 น. ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

วันที่ 24 เมษายน 2564   ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.1

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนวิทย์-คณิต)

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนคณิต-อังกฤษ)

วันที่ 25 เมษายน 2564   ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.1

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนวิทย์-คณิต)

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนคณิต-อังกฤษ)

วันที่ 26 เมษายน 2564   ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.1

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนวิทย์-คณิต)

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนคณิต-อังกฤษ)

วันที่ 27 เมษายน 2564   ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.1

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนวิทย์-คณิต)

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนคณิต-อังกฤษ)

วันที่ 28 เมษายน 2564   ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.1

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนวิทย์-คณิต)

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนคณิต-อังกฤษ)

 - ประกาศรายชื่อเพื่อจัดสอบชั้นเรียน วันที่ 30 เมษายน 2564 

 - ม.1 สอบจัดห้องเรียนวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 - ม.4 สอบจัดห้องเรียนวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 

 - ประกาศผลสอบ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

 - มอบตัว 12 พฤษภาคม 2564 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน