ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

วันที่โพสต์: 15 มิ.ย. 2020, 4:18:18

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. - 09.30 น. ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

ตารางการประเมินสมรรถนะ

 

วัน เดือน ปี/เวลา

16 มิถุนายน 2563

10.00 - 11.00 น.

11.10 - 12.10 น.

13.00 น.เป็นต้นไป

สมรรถนะ

 

ก. ความรอบรู้ ความสามรถทั่วไป

ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ค. ความสามารถในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ที่ผ่านมา (สัมภาษณ์และดูแฟ้มผลงาน)

สถานที่

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา