ประกาศยกเลิกสอบจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่โพสต์: 19 พ.ค. 2021, 16:44:31

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ประกาศยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียนในวันและเวลาดังกล่าว  โดยนักเรียนที่มีรายชื่อสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปีการศึกษา 2564 ทุกคน

กำหนดวันมอบตัว ม.1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  ช่วงเช้า เวลา 8.30 น.

กำหนดวันมอบตัว ม.4 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.