ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนชั้นม.1ถึงม.6 ปีการศึกษา2563

วันที่โพสต์: 12 มิ.ย. 2020, 6:57:20

แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  ขอให้นักเรียนเข้ามาตอบแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อส่งข้อมูลให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

คลิกลิงค์ตอบแบบประเมินตนเอง