รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O22รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565โรงเรียนสระยายโสมวิทยา1.pdf