แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

O19 แผนการจัดซื้อปี 2566 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา-1.pdf