ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

สถิติการใช้สถานที่จากหน่วยงานภายนอก.pdf