ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

  • ที่อยู่ : 594 หมู่ 3 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  • โทรศัพท์ : 035-559056

  • โทรสาร : 035-969505

  • Email : srayaisom@srayaisomwittaya.ac.th